Дітям варто знати свої права та обов’язки в мирний та військовий час

Кожен з нас – частинка суспільства і наскільки гармонійним буде наше співіснування, залежить переважно від нас як особистості. Людина від народження наділена правами, а з часом, у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності – мати обов’язки й нести відповідальність за свої дії. Саме на цю тему у рамках виховної години викладач Оксана Григорівна Бакалейко спілкувалася з учнями нашого закладу освіти. Діти дізналися, що права людини – це певним чином внормована її свобода; це певні її потреби чи інтереси; це її вимоги про надання певних благ, скеровані суспільству, державі, законодавству.

Найважливішим міжнародним документом з прав людини є Загальна декларація прав людини, яка була затверджена і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. Ця дата сьогодні відзначається в країнах світу як День прав людини. Загальна декларація прав людини складається з преамбули і 30 статей. Вона містить широкий перелік як громадянських і політичних, так і соціально-економічних і культурних прав. Визнаючи природний характер прав людини, вже у першій статті декларації було проголошено, що «всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах». У другій статті цього документа констатувалося те, що «кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища».

Також говорили про Конвенцію ООН про права дитини — міжнародний правовий документ, що визначає права дітей в державах-учасницях. Конвенція з прав дитини є першим і основним міжнародно-правовим документом обов’язкового характеру, що присвячений широкому спектру прав дитини. Документ складається з 54 статей, що деталізують індивідуальні права осіб віком від народження до 18 років на повний розвиток можливостей в умовах, вільних від голоду і нужди, жорстокості, експлуатації та інших форм зловживань.

Не оминули і теми війни та порушення Міжнародного гуманітарного права, переглянули кілька змістовних відео та обговорили важливі аспекти.