Головна

Психологічна служба

Психологічна служба ВПУ №25 смт Демидівка є складовою системи навчально-виховної роботи в училищі і діє відповідно до Закону України «Про освіту», до статей 21 (“Психологічна служба в системі освіти”) та 22 (“Соціально-педагогічний патронаж”) Закону України “Про освіту”.

Психологічна служба є структурним підрозділом училища, створеним із метою здійснення соціально-психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу, виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості майбутнього фахівця.

Здійснюється робота з наступних видів діяльності:

  • психодіагностика,
  • психологічна профілактика,
  • психологічна просвіта,
  • консультативна діяльність,
  • корекційна робота.

Психодіагностика. Проводиться з метою дослідження, вивчення особистості учня та учнівського колективу. Здійснюється діагностика особливостей пізнавальних процесів, індивідуально-психологічних рис учнів, емоційно-вольової сфери, міжособистісних відносин, тобто тих параметрів, які дозволяють прогнозувати напрямки подальшого розвитку здібностей учнів, спрямувати їх пізнавальну активність на самовдосконалення, розв’язання складних життєвих проблем, а також вчасно діагностувати проблеми чи можливі відхилення у поведінці для подальшої корекційної роботи.

Психологічна корекція полягає у наданні допомоги учневі під час адаптації до навчання в училищі, в створенні сприятливого психологічного клімату в групі, допомога в конфліктних ситуаціях, – це лекції, тренінгові заняття, покликані сприяти кращій адаптації до дорослого життя.

Профілактична робота з учнями проводиться в плані запобігання шкідливим звичкам та девіантної поведінки. Профілактика здійснюється з використанням різних форм і методів роботи: тренінги, відеолекторії, проведення профілактичних тижнів, акцій, бесіди, години спілкування на профілактичку тематику, зустрічі, заходи спільно з представниками медичних служб, правоохоронних органів, соціальної служби молоді, служби у справах дітей, місцевих органів виконавчої влади.

Психологічна просвіта всіх учасників навчально-виховного процесу полягає у наданні інформації про колектив, особистість дитини і дорослого, про психофізіологічні особливості окремих учнів і зокрема тих, хто потребує посиленої педагогічної уваги. Ця діяльність здійснюється для того, щоб допомогти викладачам, майстрам в/н зрозуміти поведінку учня в різних життєвих обставинах, знати як реагувати, а у разі потреби допомогти і підтримати учня, а учням – зрозуміти себе, пізнати свої особливості, віднайти невикористані резерви.

Реалізується дана діяльність в формі годин спілкування, виховних годин, бесід, консультацій, на психолого-педагогічних семінарах, у виступах на педагогічних радах, батьківських зборах.

Консультування проводиться передусім з метою допомогти особистості в процесі її становлення, для того, щоб людина могла більше дізнатися про себе, зрозуміти і прийняти свою індивідуальність, розібратися з власними проблемами і труднощами.

В навчальному закладі працює Телефон довіри”, що дає можливість давати відповіді на актуальні запитання, що турбують молодь.