Головна

Електромонтер

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.
Водій автотранспортних засобів (кат. «С»)

Важко назвати таку професію, працюючи за якою на сучасних промислових підприємствах, транспорті чи сільському господарстві можна було б обійтись без знань електротехніки. Електротехніка – це наука, що вивчає виробництво, передачу і практичне використання електричної енергії. Автоматика, телемеханіка, радіотехніка, електротехніка, обчислювальна техніка визначають рівень сучасного виробництва, розвиваються на основі використання електроенергії. У кожній галузі народного господарства є свої специфічні професії. Але серед них існують такі, що потрібні у будь-якій галузі – це професії робітників електротехнічного профілю. Професія “Електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання” вимагає необхідного об`єму знань з електротехніки, будови і дії електричних машин, апаратів, електровимірювальних приладів, основ економіки й організації виробництва, чіткого дотримування в роботі стандартів і вимог технічної документації, а також знань правил з техніки безпеки, організації робочого місця, вмінь користування електромонтажним інструментом.

Учень, отримавши професію “Електромонтер з ремонту і обслуговування електрообладнання», повинен знати:

 • будову і принцип дії електродвигунів – генераторів постійного і змінного струму, силових трансформаторів, комутаційної і пускорегулюючої апаратури, електроприладів і акумуляторів;
 • основні види електротехнічних матеріалів і дротів, їх властивості та застосування;
 • способи монтажу і ремонту електроустаткування;
 • найменування і правила користування робочим і контрольно-вимірювальним інструментом;
 • прийоми і способи заміни, зрощування і пайки дротів низької напруги;
 • правила техніки безпеки під час обслуговування електроустановок в обсязі кваліфікаційної групи II;
 • основні засоби і прийоми попередження і гасіння пожеж на своєму робочому місці;

Учень повинен уміти:

 • виконувати нескладні роботи з ремонту й обслуговуванню електроустаткування під керівництвом наставника;
 • виконувати монтаж і ремонт розподільних коробок, запобіжних щитків, освітлювальної апаратури;
 • робити чищення контактів комутаційної апаратури, колекторів електричних машин і заміну щіток;
 • обробляти і зрощувати, ізолювати і паяти дроти напругою до 1000 В;
 • прокладати встановлені дроти і кабелі;
 • підключати і відключати електроустаткування і виконувати найпростіші виміри;
 • виконувати прості слюсарні роботи і працювати з електроінструментами;
 • здійснювати перевірку і вимір опору ізоляції статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, входу і виходу силових кабелів і розподільних електромереж;
 • дотримуватися правил і вимог техніки безпеки, протипожежних заходів і гігієни праці;
 • правильно організовувати і тримати в порядку і чистоті робоче місце;
 • ощадливо використовувати сировину, паливо, електроенергію у зоні виробничої діяльності.