Головна

Столяр. Верстатник

Столяр будівельний.
Верстатник деревообробних верстатів

Конкуренція на ринку праці та підвищення продуктивності праці вимагає від робітників високих професійних знань, технічної грамотності та рівня культури праці. Професійно-технічний заклад повинен гарантувати рівень підготовки, що відповідає міжнародним вимогам, інтересам розвитку України і регіональним потребам. На вирішення зазначених проблем спрямована діяльність майстрів виробничого навчання нашого навчального закладу.

Осмислення проблеми формування висококваліфікованого робітника неможливе без вивчення та втілення у навчально-виробничий процес інноваційних технологій виконання столярних робіт. Тому основні завдання поставлені перед майстром – оптимізація уроків виробничого навчання у навчальних майстернях; застосування інноваційних методів навчання; упровадження інноваційних виробничих технологій у навчально-виробничий процес.

Сучасний ринку праці вимагає від працівника швидкої модернізації, креативності, постійного оновлення власного досвіду у виробничій сфері. Саме тому майстрам виробничого навчання необхідно постійно опановувати нові технології, розвивати власне мислення, удосконалювати вміння та навички, щоб заохочувати до активної виробничої діяльності учнів – не як виконавців поставлених завдань, а як творчих особистостей, здатних до активного пошуку і втілення інноваційних технологій виробництва. Вишукані сучасні меблі, практичні та оригінальні вікна та двері, предмети щоденного вжитку є витворами майстерності столяра. Саме тому, ця професія є досить актуальною і вимагає високого професіоналізму. Результат власної діяльності щодо впровадження інновацій у навчально-виробничу сферу – це випуск висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників, здатних швидко адаптуватись в умовах виробництва.

Робота столяра пов’язана з певними навантаженнями, тому вимагає від робітника міцного здоров’я, пристосування до роботи в різних положеннях, найчастіше стоячи, а отже, дотримання правил безпеки праці є обов’язковим при виконанні столярних робіт. Професія ставить певні вимоги до індивідуально-психологічних якостей робітника. Важливим є природні здібності до творчості, добрий окомір, чітка координація і точність рухів. У своїй роботі майстер виробничого навчання робить все необхідне, щоб ці навички постійно розвивались та удосконалювались. Професійно важливими якостями столяра є: яскраве уявлення, образне мислення, наочно-образна і зорова пам’ять, концентрація і розподіл уваги. Для успішної професійної діяльності столяру потрібне відчуття розміру, розвинений художній смак і схильність до творчості.